Výber krytiny.

Podľa čoho sa riadiť pri výbere krytiny - Okrem ceny, ktorá investora zaujíma najviac, je dôležitým faktorom životnosť a hmotnosť krytiny ako aj celkový estetický vzhľad strechy. To všetko vytvára konečný vzhľad celej budovy.

Cena - rozhodujúci parameter. Nie vždy je cena úmerná kvalite krytiny. Taktiež veľmi zavádzajúci údaj je cena krytiny za štvorcový meter. Toto však vôbec nezodpovedá celkovým potrebným nákladom na materiál na strechu. Samotná základná krytina je zväčša len jedna tretina ceny z celkovej sumy strešného systému. Z toho vyplýva, že je najlepšie hneď si dať urobiť rozpočet ktorý vám ponúkame ako bezplatnú službu v rámci poradenstva. V prípade záujmu o vypracovanie rozpočtu nás kontaktujte cez sekciu "kontakt"

Váha a sklon - ďalšími rozhodujúcimi parametrami pri výbere strešnej krytiny je sklon stechy a únosnosť strešnej konštrukcie resp. samotnej budovy z hľadiska statiky. Váha krytiny sa môže pohybovať v rozmedzí od 5 kg/m2 u plechovej krytiny až po 83 kg/m2 u betónovej strešnej krytiny. Sklon sa môže pohybovať od 6° až po 90°.

Kvalita - nie všetci výrobcovia krytín dodržiavajú prísne kvalitatívne normy. Sú to tzv. "garážový výrobcovia". Firma Lukit United s.r.o. spolupracuje len s veľkými výrobcami ktorí sa riadia prísnymi normami a vyrábajú len certifikované výrobky.

Záruka - každý výrobca strešnej krytiny poskytuje na svoj výrobok určitú záruku. Dĺžka záručnej lehoty záleži od výrobcu. Môže sa pohybovať v rozmedzí od 2 - 33 rokov. Taktiež je dôležité na čo výrobca dáva záruku (mrazuvzdornosť, farebná stálosť, UV odolnosť atď.).